Coronamaatregelen

VR 13/03/20
Coronamaatregelen

NL

Beste Klant,

Het kan U ondertussen niet ontgaan zijn dat het Corona virus een belangrijke impact heeft op onze samenleving.  Ook Karting Genk, Home of Champions dient hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Dit betekent concreet dat wij tot en met 3 april 2020 beide circuit zullen sluiten voor de privé karts, kartverhuur. Bovendien zal ook de horeca gedurende deze periode gesloten zijn.  Bijgevolg zijn alle opleidingen, evenementen en races opgeschort.  De groothandel blijft wel actief maar zal ongetwijfeld hinder ondervinden van de maatregelen die de Belgische regering heeft opgelegd.

Wij hopen jullie een update te kunnen geven omstreeks 27 maart 2020, nadat de Belgische regering een evaluatie van de opgelegde maatregelen heeft genomen.

Ondertussen blijven wij via de website communiceren over eventuele wijzigingen.  Ook onze social media kanalen facebook en instagram zullen hiervoor gebruikt worden.

Neem je deel aan een event of een opleiding in de getroffen periode, word je door ons persoonlijk gecontacteerd over de concrete afhandeling.

Wij excuseren ons voor de ongemakken die deze situatie met zich meebrengt maar hopen uiteraard op uw begrip.

 

ENG

Dear customer,

Undoubtedly you will have understood that the Corona virus has impacted our society in a very important way.  Also, Karting Genk, Home of champions, will assume its responsibility in this matter.

This means that until the 3rd of April 2020, both tracks will be closed for private and rental karts. The same goes for the restaurant. As a consequence, all formations, events and races will be suspended.  Our wholesale store will remain active but will surely be affected by the measures taken by the Belgian government.

Hopefully, we can give you an update around march 27th 2020 after an evaluation of the measures put into place by the Belgian government.

In the mean time we will update you through the website concerning any possible changes.  Our social media channels facebook and instagram will also be used with this purpose.

If you entered for an event or a formation, we will contact you personally how the situations will be handled.

We apologize for the inconvenience this situation has caused but hope for your comprehension.

 

FR

Cher client,

Sans doute vous avez compris que le virus Corona à impacté de manière importante notre société.  Il va de soi que Karting Genk, Home of champions prendra ses responsabilités.

Concrètement cela signifie que les deux circuits seront fermés  jusqu’au 3 avril 2020 compris pour les karts privé, la location. La restauration restera aussi fermé pendant cette période..  Par conséquence toutes les formations, courses et évènements seront annulés ou reportés.  La vente gros restera actif mais sera sans doute impacté par les mesures mise en place par le gouvernement.

Nous espérons pouvoir vous donner une mise à jour autour du 27 mars 2020, après que le gouvernement Belge aura évalué les mesures prises.

Entretemps, nous continuerons à vous informer sur d’éventuels changements à travers notre site web.  Aussi, nos réseaux sociaux facebook et instagram seront utilisé avec le même objectif.

Si vous participez à un évènement ou formation dans la période affectée, nous vous contacterons personnellement concernant les modalités pratiques.

Nous nous excusons pour les inconvénients mais nous comptons sur votre compréhension.